GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Trường Tiểu học Thị Trấn Lịch Hội Thượng A

Email:  THTTLichhoithuonga@gmail.vn

Điện thoại: 02993849813

               Trường Tiểu học Thị trấn Lịch Hội Thượng A thuộc Thị Trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, thị trấn có diện tích tự nhiên 2.078,8 ha. Dân số có 3.317 hộ, với trên14.479 khẩu, gồm 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng sinh sống, với tỷ lệ: Kinh 51,81 %; Hoa 9,52%; Khmer 38.64 %. Thị trấn có tiềm năng phát triển kinh tế phong phú và đa dạng, có hệ thống giáo dục ổn định và không ngừng phát triển. Riêng đối với trường Tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A có một điểm chính đặt ở ấp Châu Thành thuộc trung tâm của Thị trấn và một điểm phụ đặt ở ấp Phố Dưới B.

              Trường Tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng giáo dục, của Đảng uỷ, Uỷ ban Nhân dân thị trấn nên trường có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc phát triển giáo dục ở địa phương.

              Trường Tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A có đội ngũ giáo viên tương đối ổn định, đoàn kết nhất trí, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ; có Phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệt tình giúp đỡ nhà trường và có lòng hảo tâm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được vui bước đến trường. Trường có số học sinh khá đông, đa số các em học sinh đều chăm ngoan, học tốt, đạt nhiều thành tích qua các hội thi cấp huyện, tỉnh.

               Thực hiện chủ đề năm học ngành Giáo dục tỉnh Sóc Trăng về “Phát huy tinh thần trách nhiệm của Hiệu trưởng trong quản lý nhà trường” cùng với phương châm:

                -Đối với Cán bộ quản lý giáo dục: “Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra” .

                  -Đối với giáo viên: “Tác phong chuẩn mực, tận tuỵ yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học”

                  Trường Tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017-2018 như sau:

                  1/. Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu, công tác giáo dục dân tộc;

                  2/. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành;

                 3/. Đổi mới hoạt động sinh hoạt chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh theo Thông tư 22;

              4/. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ. Nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh; (Trong đó tập trung vào chất lượng giáo dạy của giáo viên và chất lượng học tập của học sinh khối 1)

              5/. Củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học trên địa bàn, tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ cập. Từng bước thực hiện công tác phổ cập đúng độ tuổi bền vững;

              6/. Tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục; hiệu quả hoạt động các đoàn thể- xã hội trong nhà trường; giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn

               7/.Tổ chức chăm sóc sức khoẻ học sinh chu đáo, phòng tránh thiên tai, dịch bệnh, tai nạn thương tích, đuối nước, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

 

 

 

Ban giám hiệu Trường tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A